Rozpoczęły się ćwiczenia NATO o kryptonimie Steadfast Jazz 2013

Rozpoczęły się ćwiczenia NATO o kryptonimie Steadfast Jazz 2013. Ich główna część będzie się odbywać na terytorium Polski i Łotwy.