Podwyżek stóp w USA w 2017 r. będzie więcej, niż oczekiwano

Fed umocnił dolara. Zgodnie z oczekiwaniami Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) Rezerwy Federalnej podniósł stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Najważniejsza – stopa funduszy federalnych – jest obecnie utrzymywana w przedziale 0,5–0,75 proc. jankeski bank centralny opublikował również swoje najnowsze projekcje makroekonomiczne. Wynika z nich, że do 2019 r. eskalacja gospodarczy będzie wynosił ok. 2 proc., stopa bezrobocia ustabilizuje się na poziomie 4,5 proc., a inflacja wzrośnie do 2 proc. (taki jest cel Fed) z 1,5 proc. w tym roku.