Po ratingu S&P możliwy wzrost emisji walutowych, ale bez zmian relacji długu krajowego i zagr. – MF

Platforma Obywatelska podwyższeniu ratingu poprzez S&P można zastanowić się nad zwiększeniem emisji obligacji w walutach obcych, przy zachowaniu proporcji długu krajowego do zagranicznego – wynika z wypowiedzi członek rządu finansów Teresy Czerwińskiej.