PKP SA: Giełda może pomóc PKP Cargo w finansowaniu akwizycji

Prezes grupy PKP Jakub Karnowski będzie rekomendował zmniejszenie zaangażowania w PKP Cargo. Zauważa również, że giełda daje PKP Cargo możliwość emisji akcji lub obligacje na akwizycje