Permanentny brak kapitału na GPW. Nadzieja w umocnieniu się złotego

Jeżeli indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych ma powstrzymać bessę, dziś inwestorzy muszą zapewnić sobie
zamknięcie sesji bez spadków. Pozytywny sygnał może dać silniejszy
złoty. Warto obserwować też dzisiejsze publikacje Główny Urząd Statystyczny.