Euro: czy, kiedy i po co?

Zaskakujące wywołanie przez prezesa Kaczyńskiego
tematu przystąpienia Polski do strefy euro zbiega się w czasie z 15.
rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaskakujące,
ponieważ to nie Parlament Europejski czy jego…

Euro w Polsce? Warto zachować zdrowy rozsądek [OPINIA]

Od początku transformacji naszym
celem było dołączenie do integrującej się Europy Zachodniej. Dziś, w
15-lecie pełnoprawnej przynależności do UE, możemy powiedzieć, że
członkostwo w Unii przynosi Polsce wszechstronne korzyści….