Rogalski: Wyrocznia z 19:00

Opublikowane dzisiaj dane makroekonomiczne z USA nie dają powodów do
optymizmu. Według niezależnej firmy ADP w październiku gospodarka
wygenerowała zaledwie 130 tys. nowych etatów, a dane za wrzesień zostały
zrewidowane do 145 tys. ze 166 tys.