Optymizm na globalnych rynkach finansowych pomaga kursowi złotego

Na globalnych rynkach finansowych panuje optymizm, co pomaga złotemu.
Jednak dużym znakiem zapytania jest inflacja w Polsce. Dziś poznamy
kolejne dane na ten temat.