Ograniczenie w stypendiach dla studentów zgodne z konstytucją

Zapisy ustawy o szkolnictwie wyższym zgodne z ustawą zasadniczą. Tak
zdecydował Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał postulat Rzecznika
Praw Obywatelskich dotyczących nierównego, jej zdaniem, traktowania studentów w dostępie do świadczeń stypendialnych.