OFE: Ministerstwo Skarbu Państwa proponuje zmiany. Rząd przyjmie ustawę?

ministerstwo skarbu chce dużych zmian w projekcie ustawy o OFE,
ale rząd może przyjąć ustawę
już za tydzień