OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB dla Stanów Zjednoczonych i strefy euro

koordynacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę
wzrostu gospodarczego USA na ten rok o 0,1 pkt proc. wobec oczekiwań z
listopada – do 2,6 proc. (wobec 2,9 proc. w ub.r.), zaś dla strefy euro – o 0,8
pkt proc. do 1 proc. (wobec 1,8 proc. w ub.r.), podano w raporcie „OECD Interim
Economic Outlook”.