Nastroje na rynkach nieco lepsze. Złoty mocniejszy

Złoty rano umacnia się do głównych walut, reagując na poprawę nastrojów
na rynkach finansowych i związany z tym spadek awersji do ryzyka Pomaga
mu też wzrostem notowań EUR/USD.