Nagana dla Kłopotka i Dąbrowskiego za złamanie dyscypliny partyjnej

Nagana zamiast wykluczenia z klubu. Posłowie PSL Eugeniusz Kłopotek i
Andrzej Dąbrowski właśnie w ten sposób zostali ukarani za złamanie
dyscypliny w sejmowym głosowaniu w sprawie referendum oświatowego.