Na rynku walutowym utrzymuje się świąteczny spokój

Optymizm, jaki pojawił się wczoraj na giełdach w USA, ma szansę znaleźć
odzwierciedlenie także na innych rynkach. Nie należy jednak oczekiwać
fundamentalnych zmian w kursach walut, które w okresie świątecznym
tradycyjnie pozostają stabilne.