Na rynku FX realizacja zysków po umocnieniu się złotego. Utrzymują się dobre nastroje

Wtorkowy poranek upływa pod znakiem realizacji zysków na złotym, po jego
dwudniowym, dość wyraźnym, umocnieniu w relacji do głównych walut.
Utrzymujące się dobre nastroje na rynkach globalnych sprawiają, że ta
obserwowana korekta notowań raczej się nie pogłębi się w kolejnych
godzinach. Wpływu na złotego nie będą też miały wyniki dzisiejszego
posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP), ani publikowane przez
Narodowy Bank Polski dane o inflacji bazowej w Polsce.