Monopol prezentem na setne urodziny. PWPW otrzyma status Drukarni Narodowej

Nowa zarządzenie o dokumentach
publicznych zagwarantuje Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych niezwykle silną pozycję na
rynku. Ma być bezpieczniej. Ale eksperci
i konkurenci mówią o licznych
zagrożeniach.