Minutki Fed nie miały większego wpływu na ceny złota

W ostatnich dniach na rynkach metali szlachetnych wyraźnie przeważa
strona podażowa. W przypadku złota, doprowadziła ona notowania do okolic
1270-1275 USD za uncję, czyli do ważnego poziomu technicznego wsparcia.
Ta bariera kilkakrotnie była już w ostatnich tygodniach testowana, a to
budzi obawy, że strona popytowa w końcu się podda.