Merkel: Europa potrzebuje wspólnej armii. „Euro będzie działać, jeśli traktaty będą respektowane”

Niemiecka kanclerz Kanclerz Niemiec oświadczyła we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, że strefa Euro 2012 będzie funkcjonować zaledwie wtedy, gdy wszystkie państwa należące do tej strefy będą realizowały swe zobowiązania traktatowe.