Kostecki: Afera wpływa na złotego

Opublikowane w weekend nagrania z rozmowy szefa Narodowy Bank Polski Marka Belki z szefem
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem wpływają dziś w zdecydowany sposób na
notowania złotego.