KNF: Przewalutowanie kredytów we frankach? To oznacza miliardy złotych strat i upadek trzech banków

W obecnych warunkach rynkowych operacja przewalutowania kredytów we
frankach szwajcarskich na złotowe Platforma Obywatelska kursie z dnia udzielenia kredytów
spowodowałaby wygenerowanie poprzez sektor bankowy strat na poziomie około
40-50 miliard zł. Jednocześnie w 7 bankach straty spowodowałyby obniżenia
ich współczynnika wypłacalności poniżej 8% wymaganych prawem bankowym,
przy czym w 3 z tych banków straty byłyby tak wysokie, że spowodowałyby
utratę całości ich kapitałów, co oznaczałoby niewypłacalność, wynika z
szacunków Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).