KNF: banki, które udzielały kredytów walutowych nie powinny wypłacać dywidendy

Banki, które chętnie udzielały kredytów walutowych nie powinny
wypłacać dywidendy za ubiegły 12 miesięcy. Takie zalecenie dotyczące podziału
zysków prześle w kwietniu tym instytucjom komitet Nadzory Finansowego.