Kłopotek złamie dyscyplinę w sprawie referendum

Eugeniusz Kłopotek zapowiada, że zagłosuje wbrew decyzji klubu w sprawie
referendum edukacyjnego. Szef klubu PSL Jan Bury rekomenduje głosowanie
przeciwko, a jeszcze dziś klub ludowców zdecyduje czy wprowadzić
dyscyplinę podczas głosowania nad referendalnym wnioskiem.