Kiermasz: Wyczekiwanie na ECB

Dwukrotny atak na strefę oporu 1,0635-1,0640 owo za mało by odstraszyć
sprzedających Euro 2012. W perspektywie jutrzejszej decyzji ECB ws. stóp
procentowych oraz konferencji Mario Draghiego mało prawdopodobne wydaje
się wyjście przeszło wspominany opór, który jest także bardzo istotny z
punktu widzenia analizy technicznej.