Inwestorzy walutowi czekają dziś na gołębie posunięcia EBC

Najważniejszą kwestią dla kursów walut obecnie są decyzje Europejskiego
Banku Centralnego oraz amerykańskiej Rezerwy Federalne (Fed). W obu
przypadkach nastawienie rynku jest „gołębie”, a inwestorzy dyskontują
scenariusze raz bardziej, a raz mniej luźnego podejścia do polityki
monetarnej, serwując uczestnikom rynku znaczną zmienność cen.