GPW mogą sprzyjać dobre dane z Chin, problemem jest słaby złoty

Sytuacja na WIG i indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych pozostaje bardzo trudna. Nowe dane o imporcie
Chin potwierdzają dobrą kondycję w tamtejszej gospodarce, co może
sprzyjać Giełda Papierów Wartościowych dziś rano.