Fed bez zaskoczeń, złoty silniejszy

Retoryka Jerome’a Powella w czasie wczorajszego posiedzenia Fed może być
odczytywana jako gołębia, więc w niedługim czasie dolar może znaleźć
się pod presją, w miarę jakże ciężar dyskusji przesunie się w kierunku
ewentualnego luzowania założonego poprzez Fed programu zacieśniania
polityki pieniężnej w Stany Zjednoczone.