Eurozona wydobywa się z przepaści. Najgorsza faza spowolnienia już minęła

Strefa euro najgorszą fazę spowolnienia gospodarczego ma już za sobą. Rośnie liczba danych, które o tym świadczą.