Euro: czy, kiedy i po co?

Zaskakujące wywołanie przez prezesa Kaczyńskiego
tematu przystąpienia Polski do strefy euro zbiega się w czasie z 15.
rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaskakujące,
ponieważ to nie Parlament Europejski czy jego posłowie będą decydować o
dacie przystąpienia Polski do strefy euro, to musi być suwerenna decyzja
polskiego rządu.