DZIEŃ NA FX: FI: Złoty stabilny wobec euro, spadek rentowności 10-letnich SPW w krótkim terminie

EUR/PLN w najbliższych dniach może poruszać się w przedziale 4,30-4,31 – uważają ekonomiści. Dochodowość długu dziesięcioletniego może zniżkować wyraźnie poniżej 2,80 proc.