DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się umacniać, oczekiwane wzrosty rentowności SPW

Złoty w tym tygodniu może się umacniać do 4,28 wobec euro – uważają ekonomiści. Na rynku długu oczekiwany jest wzrost dochodowości SPW – do 10 pb na długim końcu krzywej.