DZIEŃ NA FX: FI: Złoty będzie się umacniać; rentowności SPW pójdą w dół

W najbliższych dniach nastroje na rynkach powinny się poprawiać, przez co złoty ma szansę umacniać się w kierunku 4,55 za euro – oceniają ekonomiści. Pomimo podwyższonej zmienności na krajowym rynku długu, wywołanej niską płynnością obligacji, rentowności SPW powinny spadać.