DZIEŃ NA FX: FI: Potencjał osłabienia się złotego wygasa; a rentowności SPW mogą spadać

Potencjał spadku złotego wobec euro powoli wyczerpuje się, choć niewykluczony jest krótkotrwały test poziomu 4,34-4,35 – uważają ekonomiści. Rentowności polskich SPW mogą w dalszym ciągu spadać, mimo że kolejną sesję z rzędu dziesięciolatki pogłębiały minimum historyczne.