DZIEŃ NA FX: FI: PLN nie ma potencjału do umacniania się; rentowności 10-letnich SPW spadną

Złoty w najbliższym czasie nie ma potencjału do umocnienia się wobec euro – uważają ekonomiści. Ich zdaniem dochodowość dziesięciolatek spadnie do 1,9 proc., a krzywa rentowności wypłaszczy się.