DZIEŃ NA FX: FI: Kurs USD: PLN może wzrosnąć; krajowe SPW stabilne

Kurs EUR/PLN pozostaje w trendzie bocznym i porusza się wokół poziomu 4,29, natomiast prawdopodobne jest osłabienie się złotego względem dolara po posiedzeniu Fed – oceniają eksperci. Dodają, że sytuacja krajowych SPW pozostaje stabilna.