DZIEŃ NA FX: FI: Kurs EUR: PLN będzie utrzymywał się w ok. 4,60; obligacje mogą się stabilizować

Kurs EUR/PLN może w najbliższym czasie pozostawać w okolicy
poziomu 4,60 – oceniają ekonomiści. NBP skupuje aktywa co stabilizuje na rynek.
Rentowność krajowych 10-latek może kształtować się poniżej 1,80 proc.