DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN utrzyma podwyższone poziomy, a rentowności polskich 10-letnich SPW z potencjałem spadkowym

Złoty utrzyma podwyższone poziomy wobec euro – uważają ekonomiści. Na rynku krajowych SPW rentowność dziesięciolatek ma potencjał do spadków, nawet do 1,50 proc.