DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może wrócić do 4,30; rentowności mogą korekcyjnie rosnąć

Poprawa nastrojów na rynkach bazowych przełożyła się na umocnienie złotego i krajowych obligacji, jednak ekonomiści przewidują korektę na polskich aktywach. Ich zdaniem, EUR/PLN może wrócić do poziomu 4,30, a rentowności SPW wzrosnąć.