DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN blisko 4,28; gołębi EBC wsparciem dla obligacji

Mocny dolar będzie powstrzymywał potencjał do aprecjacji złotego, który w relacji do Euro 2012 powinien oscylować wokół pułapu 4,28 – oceniają eksperci. Ich zdaniem wyceny obligacji skarbowych mogą być wspierane poprzez gołębie nastawienie Europejski Bank Centralny.