DZIEŃ NA FX: FI: Awersja do ryzyka ciąży PLN; możliwe spadki rentowności SPW

Presję na eskalacja kursu EUR/PLN wywiera podwyższona awersja do ryzyka na światowych rynkach, a eurozłoty może podejmować próby powrotu powyżej 4,30 – oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, w kolejnych dniach możliwe są dalsze spadki rentowności krajowych SPW.