Dolar słabszy po posiedzeniu Fed, złoty silny dzięki zdrowej gospodarce

Zapowiedź Fed dotycząca wyhamowania procesu zacieśniania polityki
pieniężnej w USA przyniosła wyprzedaż USD. Wpłynęło to na poprawę
notowań walut z rynków wschodzących, a PLN dodatkowo umacniają pozytywne
doniesienia na temat kondycji polskiej gospodarki. Tymczasem GBP traci z
powodu niepewności utrzymującej się wokół Brexitu.