Czekanie na Fed ograniczy wahania złotego, pomimo danych o inflacji

Środowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego po jego ostatniej
przecenie w relacji do euro, dolara i szwajcarskiego franka. Oczekiwanie
na wieczorną decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA powinno ograniczyć
zmienność na krajowym rynku walutowym, spychając jednocześnie na dalszy
plan przedpołudniową publikację wstępnych lipcowych danych o inflacji
konsumenckiej w Polsce.