Chińskie turbulencje i polska polityka podcinają skrzydła złotemu

Podczas środowego posiedzenia Narodowy Bank Polski pozostawił stopy procentowe na
poziomie 1,5%, zgodnie z przewidywaniami. Prezes Belka dał też do
zrozumienia, że sytuacja nie ulegnie zmianie do końca roku.