Budżet UE: Kraje członkowskie wydały zgodę na zwiększenie budżetu

Jest zgoda unijnych krajów na zwiększenie tegorocznego budżetu
Wspólnoty. Teraz nowelizacja czeka już tylko na akceptację Parlamentu
Europejskiego.