Bielecki: Bez zmian w OFE ograniczone zostałyby możliwości rozwojowe Polski

Szef Rady Gospodarczej przy premierze przekonuje do zmian w OFE.
Jan Krzysztof Bielecki mówił w radiowej Jedynce, że rozwiązanie
proponowane przez rząd przesunięcia środków z OFE do Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dobre dla
finansów publicznych.