Belka: Obniżenie stóp procentowych EBC bez konsekwencji dla Polski

O 25 punktów bazowych Europejski Bank Centralny obniżył stopę
procentową. W strefie euro wynosi ona obecnie 0,25 procent. Zdaniem
prezesa NBP Marka Belki obniżka ta nie będzie miała wielkiego wpływu na
polski system finansowy.