Banki wygrywają w sądzie. Ponad 70 proc. wyroków dot. kredytów walutowych zapadło na ich korzyść

Na podstawie odpowiedzi udzielonych za rok 2019, w zależności od
konstrukcji umowy przyjętej w danym banku i charakteru pozwu, można
przyjąć, że prawomocnie na korzyść banków w całym 2019 r. rozstrzygnięto
ponad 70 proc. sporów dotyczących kredytów walutowych.