Analityk: Zwyżki kursu PLN mogą okazać się chwilowe. W dłuższym terminie perspektywy są negatywne

Inwestorzy wieżą, że uda się powstrzymać globalną pandemię koronawirusa
i ograniczyć związane z nią straty gospodarcze. Na fali tego optymizmu
rośnie kurs PLN, ale trzeba pamiętać, że PKB Chin i tak mocno ucierpi z
powodu epidemii, a dzisiejsze dane z niemieckiego przemysłu są bolesnym
przypomnieniem, że przekłada się to także na wzrost gospodarczy w innych
krajach. W dłuższym terminie perspektywy dla PLN są zatem negatywne.